Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/enercon/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

3η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010
Σε συνέχεια της 2ης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, η ΔΕΗ σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
 1. Οι Περιοχές ΔΕΗ, στην ηπειρωτική χώρα πλην διασυνδεδεμένων νησιών, θα ξεκινήσουν την υποδοχή αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από επαγγελματίες αγρότες σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, ισχύος εκάστου μέχρι 100 kW, την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2010.
 2. Οι ως άνω αιτήσεις, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής τους, θα εξεταστούν από τις Περιοχές ΔΕΗ κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους που υποβλήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3851/2010. Ωστόσο η συνολική ισχύς των σταθμών της κατηγορίας αυτής ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς (χρονική κλιμάκωση ή/και χωρική κατανομή), στο βαθμό που η αναμενόμενη, βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3851/2010, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία θα καθοριστεί η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο
  χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, εμπεριέχει εξειδικευμένες προβλέψεις, οι οποίες θα υπαγορεύσουν και το κατά περίπτωση συνολικό πλήθος σταθμών.
 3. Ο αιτήσεις θα υποβάλλονται στις έδρες των αρμοδίων Περιοχών ΔΕΗ1 με φυσική παρουσία των ιδίων των ενδιαφερομένων αγροτών (μια μόνο αίτηση ανά αγρότη) και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, με κατάθεση του σχετικού ειδικού εντύπου αίτησης2 και πλήρους φακέλου με όλα τα ζητούμενα στη φάση υποβολής έγγραφα και στοιχεία (απαραίτητη η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ) και ταυτόχρονη καταβολή ποσού3 έναντι των δαπανών διαχείρισης και εξέτασης του αιτήματος. Τα ποσά αυτά θα συμψηφιστούν στη συνέχεια, κατά τη διατύπωση των προσφορών σύνδεσης, με τα κόστη των έργων σύνδεσης.
 4. Οι αιτήσεις των επαγγελματιών αγροτών θα καταχωρηθούν με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής τους και με ιδιαίτερη αρίθμηση, έναντι των λοιπών αιτήσεων, βάσει της οποίας θα ακολουθήσει και η εξέτασή τους.

  Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις επαγγελματιών αγροτών που τυχόν έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της γενικής (πλην αγροτών) υποδοχής αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί γηπέδων ισχύος μέχρι 100 kW και έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου Περιοχής, δεν μεταφέρονται με την υποβολή της βεβαίωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στη λίστα των επαγγελματιών αγροτών και δεν θεμελιώνουν προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση, με βάση το ειδικό έντυπο, χωρίς όμως εκ νέου καταβολή του ποσού της παραγράφου 3.

Β. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ)
Ως προς την υποδοχή και διαχείριση των λοιπών αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στη 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010, πλην των αναφερομένων στη παράγραφο 3 αυτής.

Συγκεκριμένα οι αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ θα εξετάσουν τις αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 20 kW που κατατέθηκαν μετά τις 18/02/10 και παραμένουν μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις μεμονωμένων σταθμών. Επισημαίνεται ότι πολλαπλές αιτήσεις παρεμφερών νομικών προσώπων για εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός σταθμών ισχύος μέχρι 20 kW επί του αυτού αγροτεμαχίου δύνανται να υποκατασταθούν από μια αίτηση για το σύνολο της ισχύος, από ένα εκ των νομικών προσώπων, με διατήρηση της προτεραιότητας εξέτασης. Η λύση αυτή κρίνεται προτιμητέα ως οικονομικότερη για τους επενδυτές (μείωση του κόστους των έργων σύνδεσης, αλλά και των λειτουργικών εξόδων) αλλά και ως ορθολογικότερη από τεχνικής πλευράς (εγκατάσταση μιας παροχής και μιας μετρητικής διάταξης).
Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Η ΔΕΗ θεωρεί ως υποχρέωσή της να θέσει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, απευθυνόμενη ιδιαιτέρως προς εκείνους που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ως προς την κατάστρωση πιθανών επενδυτικών σχεδίων:
 1. Η ΔΕΗ έχει υποδεχθεί μέχρι σήμερα, εντός μικρού χρονικού διαστήματος, μεγάλο πλήθος νέων αιτημάτων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3851/2010. Συγκεκριμένα η συνολική ισχύς των αιτήσεων για σταθμούς στο εύρος ισχύος άνω των 100 kW και έως 500 kW ανέρχεται σε 1000 MW περίπου, ενώ η συνολική ισχύς των αιτήσεων για σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW εκτιμάται περί τα 400 MW. Ευνόητο είναι ότι η ισχύς αυτή βαίνει περαιτέρω αυξανόμενη και στις δύο κατηγορίες, στο μέτρο που προστίθενται και άλλες νέες αιτήσεις.
 2. Πέραν αυτών θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα εξής:
  • Έχουν εκδοθεί, προ του Ν. 3851/2010, άδειες παραγωγής για φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος περί τα 700 MW.
  • Έχουν υποβληθεί στη ΔΕΗ αιτήματα σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με απόφαση εξαίρεσης από τη ΡΑΕ (βάσει του Ν. 3468/2006) και για σταθμούς που απαλλάσσονται αυτής συνολικής ισχύος περί τα 300 MW (χωρίς να εξαντλούν το σύνολο των εξαιρέσεων που έχει χορηγήσει η ΡΑΕ).
  • Η συνολική ισχύς των πάσης φύσεως φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν τεθεί σε λειτουργία δεν υπερβαίνει τα 100 MW.
  • Οι εκκρεμούσες στη ΡΑΕ αιτήσεις για έκδοση αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 1 MW, που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νέου Νόμου (3851/2010) και ήδη διαβιβάστηκαν στη ΔΕΗ ως Διαχειριστή του Δικτύου αντιπροσωπεύουν συνολική ισχύ περί τα 200 MW.
  • Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος άνω του 1 MW που έχουν συμπεριληφθεί στον ειδικό κατάλογο της ΡΑΕ, βάσει του άρθρου 15 του Ν. 3851/2010, αντιπροσωπεύουν συνολική ισχύ περί τα 870 MW.
  • Τα νέα αιτήματα θα εξεταστούν μετά από την ολοκλήρωση της εξέτασης των παλαιών αιτημάτων κατόχων αδειών παραγωγής ή αποφάσεων εξαίρεσης, αλλά και των αιτημάτων που περιλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο καθώς και εκείνων που εκκρεμούσαν στη ΡΑΕ και περιέρχονται στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ ως Διαχειριστή του Δικτύου, δεδομένου ότι τα τελευταία ως παλαιότερα αιτήματα (ορισμένα χρονολογούνται από το 2007) ευλόγως προηγούνται.
 3. Η κατά τα ανωτέρω πολύ μεγάλη κατ’ αρχήν δέσμευση ηλεκτρικού χώρου ενδέχεται να προσκρούσει στις προβλέψεις της αναμενόμενης, βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3851/2010, απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία θα καθοριστεί η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ.


1 Βλ. αναρτημένο πίνακα με τις διευθύνσεις των Περιοχών.
2 Το έντυπο αίτησης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΕΗ
3 300 € για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, 500 € για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW και έως 100kW

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 2 επισκέπτες και κανένα μέλος